EFOP-3.2.5-17 Ismertető

Szülők részére:

Versenyek

Lánchíd a médiában

Sajtómegjelenés

Egy cél, több út!

 

EFOP-3.2.5-17-2017. Pályaorientáció kiemelten az MTMI készségek és kompetenciák fejlesztése a köznevelés rendszerében

MTMI készségek: Matematikai, Természettudományos, Műszaki és Informatikai készségek

Kecskeméti Tankerületi Központ nyertes pályázata EFOP-3.2.5-17-2017-00033

A pályázatban vállalt programunkkal célunk a pályaorientáció megerősítése az iskolákban, a pályaválasztásban résztvevő pedagógusok, szakszolgálati munkatársak és szakmai partnerek bevonásával. Részcélunk a matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki pályák választásának népszerűbbé tétele, együttműködve az iskolai pályaorientációs tevékenységet folytató pedagógusokkal, a szakképzési centrumok és felsőoktatási intézmények oktatási, képzési referenseivel. További célunk a hátrányos helyzetű tanulók lemorzsolódásának csökkentése, tanulói fórumok és szülői klubok keretében végzett rendszeres felvilágosító, támogató tevékenység végzésével. Fontos célkitűzésünk a mindenki számára elérhető tájékoztató anyagok (kiadvány, film) webes, illetve papíralapú megjelenítése, fókuszálva a matematikai, természettudományos, műszaki és informatikai tartalmakra.

Programunk további célja, hogy a tanulókat felkészítse a továbbtanulásra, hosszú távon a munkaerő-piaci elvárásoknak való megfelelésre. Ezen felül célja még, az egész életen át tartó tanulás, a tanulók pályatervezési és életvezetési kompetenciáinak megalapozása, kiemelten a matematika, informatika, műszaki- és természettudományok területén. Programunk megvalósítása során előtérbe helyezzük a kooperatív tanulás, a projektszemléletű nevelés-oktatás módszereinek, tanulásszervezési eljárásainak alkalmazását, az egyéni szükségletek és haladási ütem figyelembe vételével. A fiatalok életpályájának sikeressége azon alapszik, hogy mennyire képesek az iskolában olyan tudással és kompetenciákat elsajátítani, amelyek révén sikeressé válnak a munka világában. Ennek érdekében programunk megvalósítása során előtérbe helyezzük a kooperatív tanulás, a projektszemléletű nevelés-oktatás módszereinek, tanulásszervezési eljárásainak alkalmazását, az egyéni szükségletek és haladási ütem figyelembe vételével.

A pályázat egyik résztvevő tagintézménye iskolánk.

 • köznevelés eredményességének, hatékonyságának növelése
 • minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférés
 • a pályaorientáció megerősítése
 • MTMI területek népszerűségének növelése
 • a kooperatív tanulás előtérbe helyezése
 • a projektszemléletű nevelés-oktatás módszereinek, tanulásszervezési eljárásainak alkalmazása
 • az egyéni szükségletek és haladási ütem figyelembe vétele
 • fiatalok olyan tudással és kompetenciákkal való elsajátítása, amelyek révén sikeressé válnak a munka világában
 • a hátrányos helyzetű tanulók lemorzsolódásának
  csökkentése
 • felvilágosító, támogató tevékenység végzése

Projekttevékenységek

Tanórához köthető tevékenységek:

 • rendhagyó, tematikus órák, találkozók szervezése
 • iskolalátogatás, nyílt nap, pályaválasztási rendezvény
 • interaktív – életpálya-építéshez kapcsolódó – versenyek, vetélkedők szervezése
 • pályaorientációhoz kapcsolódó műhelyfoglalkozások, műhelymunka, workshopok megvalósítása
 • interaktív tematikus játszóházak megvalósítása

 

Tanórán kívüli tevékenységek:

 • több szakmaterületet érintő munkahely bemutatások
 • MTMI területet érintő speciális tematikájú, élmény jellegű szakkörök, diákkörök szervezése
 • a középiskolába történő átmenetet segítő MTMI területet érintő felkészítő képzés (5-8. osztályosoknak)
 • tanórán kívüli, fakultatív keretek között az algoritmikus gondolkodás, valamint a számolási és számítási készségek fejlesztése
 • szünidei és nyári tematikus, szakmai programú táborok szervezése (kiemelten MTMI területek)
 • IKT eszközökkel, perifériákkal, programozással kapcsolatos készségfejlesztő tevékenység megvalósítása

 

A tanulók segítése érdekében végzett egyéb tevékenységek:

 • az iskolában tanító pedagógusok pályaorientációs felkészültségét szolgáló belső témanapok megvalósítása
 • pályaválasztási tanár-diák-szülő találkozó, előadás szervezése

 

A tanulóknak nyújtott programokkal kapcsolatos fejlesztések, eszközbeszerzések:

 • az oktatásban alkalmazható korszerű, ismeretterjesztő, interaktív eszközök beszerzése, alkalmazása, taneszközkészlet bővítése

 

Projekt tényleges befejezési dátuma: 2019. szeptember 30.

Scroll to Top