NTP-SFT-18-0004 TORN-ÁSZOK

Szülők részére:

Versenyek

Lánchíd a médiában

Sajtómegjelenés

TORN-ÁSZOK

TORN-ÁSZOK címmel tehetséggondozó programot valósít meg a Lánchíd Utcai Sport Általános Iskola

 

A Kecskeméti Tankerületi Központ vissza nem térítendő támogatást nyert a Nemzeti Tehetség Program „A hazai és határon túli sporttehetségeket fejlesztő tehetséggondozó programok támogatása” pályázati konstrukción, melynek kedvezményezettje a Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Lánchíd Utcai Sport Általános Iskolája. Támogatott pályázati programjának azonosító száma: NTP-SFT-18-0004.

 

A „TORN-ÁSZOK” címet viselő projekt 2018. szeptember – 2019. június közötti időszakban valósul meg. A program célja, hogy a megvalósítás során alkalmazott változatos feladatokkal, módszerekkel fejlessze a sporttehetségek inkluzív és proaktív gondolkodását, önismeretét. További célja, hogy a torna, mint alapozó, majd mint versenysport pozitív változást hozzon a sportolók tanulási attitűdjének alakulásában, egészségi állapotában, életvitelében, fejlessze az együttműködési képességeiket, a kritikus gondolkodásukat, a toleranciájukat és az empátiájukat. A megvalósítási időszakban a program célcsoportját alkotó nyolc lánytornász a sporttehetség kibontakozását segítő integratív szemléletű foglalkozás-sorozaton vesz részt, amelynek témái között megtalálhatóak a kommunikációt, önismeretet, problémamegoldást, döntéshozatalt fejlesztő tevékenységek éppúgy, mint a stresszkezelést támogató technikák, valamint az edukinesztetikai gyakorlatok elsajátítása.

 

A program szerves részét képezi a szülőknek szóló ismeretátadó workshopok lebonyolítása, amely során a sporttehetségek fejlődését támogató szülői háttér, a szülőkkel való együttműködés erősítésére helyezik hangsúlyt.

 

A „TORN-ÁSZOK” projekt a Nemzeti Tehetség Program támogatásával valósul meg.

Képek megtekintése:

 

Pályázati azonosító: NTP-SSF-18-TK-005

Elnyert támogatás: 1418000 Ft

A sportban (lánytorna) tehetséget mutató gyermekek fejlesztésére nyújtotta be az az Iskola TORN-ÁSZOK címmel pályázatát, amely a Nemzeti Tehetség Program által támogatást nyert.

A program célja, hogy a megvalósítás során alkalmazott változatos feladatokkal, módszerekkel fejlessze a sport-tehetségek inkluzív és proaktív gondolkodását, önismeretét. További célja, hogy a torna mint alapozó majd versenysport által pozitív változást hozzon a sportolók tanulási attitűdjének alakulásában, egészégi állapotában, életvitelében, fejlessze az együttműködési képességeiket, a kritikus gondolkodásukat, a toleranciájukat, empátiájukat, a kommunikációjukat és a felelősségvállalásukat.

A tehetségműhely foglalkozásai során változatos feladatokkal, módszerekkel mozdítjuk elő a sport más műveltségterületekkel, oktatási formákkal való állandó kölcsönhatásának kialakulását, amellyel erősíteni tudjuk a sportolók inkluzív és proaktív gondolkodását. A kontrollált szituációk segítik a tanulók önmagukról alkotott ismereteinek, társas készségeinek megélését, alakítását. A sportolók megismerik saját motivációikat, kreativitásukat, teljesítményüket a számukra könnyen és nehezen végrehajtható feladatokban.

 

A pályázat a Nemzeti Tehetség Program támogatásával valósul meg.

Scroll to Top