NTP-SPEC-21-0058 Tornázz Tudatosan És Magabiztosan!

Szülők részére:

Versenyek

Lánchíd a médiában

Sajtómegjelenés

Tehetségműhely a Lánchíd Utcai Sport Általános Iskolában

A Kecskeméti Lánchíd Utcai Sport Általános Iskola vissza nem térítendő támogatásban részesült „A speciális fejlesztést célzó programok támogatása” pályázati konstrukció keretén belül. A támogatott projekt azonosító száma: NTP-SPEC-21-0058, a támogatás mértéke 1.745.000Ft.

A „Tornázz tudatosan és magabiztosan!” című program a 2021. december 2022. június közötti időszakban valósul meg.

 

Olyan komplex programsorozat, amely változatos feladatokkal, módszerekkel mozdítja elő a sport más műveltségterületekkel, oktatási formákkal való állandó kölcsönhatásának kialakulását, miközben erősíti a sportolók inkluzív és proaktív gondolkodását. Az integratív szemléletű gyakorlatorientált foglalkozás-sorozat fő területei kognitív képességek fejlesztése, a feszültség-, szorongás-, stresszkezelés, a kommunikáció, a társas kapcsolatok, az önértékelés fejlesztése. A kontrollált szituációk segítik a tanulók önmagukról alkotott ismereteinek, társas készségeinek megélését, alakítását. A sportolók megismerik saját motivációikat, kreativitásukat, teljesítményüket a számukra könnyen és nehezen végrehajtható feladatokban.

A stresszoldó technikák gyakorlatban való alkalmazásával képessé válnak szorongásaik legyőzésére, hosszú távon kiegyensúlyozottabb személyiségekké válnak. A sportélet értékei alapján választott példaképek hozzájárulnak saját jövőképük, céljaik megfogalmazásához a reális önértékelés alapján. A megvalósítási időszakban három workshop is lebonyolításra kerül a család, mint támogató háttér a tehetséggondozásban témakörében.

A programelemek egy része külsős helyszínen valósul meg. A kiskunfélegyházi lánytorna csapattal való találkozás során a két torna csapat tagjai bemutatkoznak egymásnak, megismerik egymás eredményeit. Beszélgetnek, tapasztalatokat cserélnek a felkészülés során, a versenyeken elért eredményeikről. A megvalósuló program lehetőséget ad a kapcsolatteremtésre, a két csapat közti hosszú távú együttműködés kialakítására. A Leskowszky Hangszergyűjtemény foglalkozása a zene ellazulást segítő hatásainak felfedezésére ad lehetőséget.

A Magyar Olimpiai és Sportmúzeumban a tehetségek a múzeum kiállítás anyagát tekintik meg, majd múzeumpedagógiai foglalkozáson vesznek részt. Ez a program a sportteljesítmények értékének, a sikerhez vezető szakmai, emberi utak megismerésére, példák meg/átörökítésére ad lehetőséget.

 

A pályázat a Nemzeti Tehetség Program támogatásával valósul meg.

Scroll to Top