Szülők részére:

Versenyek

Lánchíd a médiában

Sajtómegjelenés

Erasmus +

 A Kecskeméti Lánchíd Utcai Sport Általános Iskola 2023-ban sikeresen pályázott a köznevelési intézmények programjában kiírt rövid távú tanulási célú mobilitására, amelynek során 22.602 eurós támogatásban részesültünk.

 Az Erasmus+ mobilitási pályázatunk célja, hogy nemzetközi kapcsolatokat építsünk, amelynek segítségével a jövőben partnerségi és diákmobilitások lehetőségét megalapozzuk. Együttműködések révén pedagógusaink szakmai, módszertani, interkulturális kompetenciái fejlődjenek. A megújulni kívánó kollégák élethosszig tartó tanulási igényét támogatva a nemzetközi lehetőségekkel további célunk, hogy az oktatás színvonalának emelésével, a modern oktatási módszerek innovatív alkalmazásával intézményünk megfeleljen a nemzetközi elvárásoknak és a modern oktatás kihívásainak. Célunk, hogy megismerjünk nemzetközi szinten jól működő oktatási rendszereket, az ott szerzett tapasztalatokat alkalmazzuk, lehetőségeinkhez mérten beépítsük intézményünk struktúrájába. A megszerzett tapasztalatok révén segítsük tanulóinkban kialakítani a tudatos egészséges életmódra való igényt, a mozgás szeretetét, a környezeti fenntarthatóság fontosságát és mindezek alkalmazását a hétköznapi életük során.

 

A pályázat keretében a tervezett célországokban – Írország, Izland, Csehország, Horvátország,  Finnország – megismerjük a komplex fejlesztés és a pedagógiai módszerek sokszínű tapasztalatait és adaptáljuk saját pedagógiai eszköztárunk bővítésére, hatékonyságunk és eredményességünk növelése céljából. Részt veszünk más országok oktatási rendszerének és kultúrájának feltárásáról szóló előadásokon, szemináriumokon és workshopokon. A tapasztalatokat, új ismereteket, módszereket, jó gyakorlatokat beépítjük a mozgás, az egészség- és a környezeti nevelés területein az iskola mindennapi tevékenységeibe, szakmai alapdokumentumaiba. Biztosítjuk a módszerek elsajátítását az ökológus gondolkodás, a környezettudatosság témában, a pedagógusok módszertani, nyelvi kompetenciáinak fejlesztését. A résztvevő pedagógusaink aktívan együttműködnek a szakmai workshopon jelenlévő kollégákkal módszertani anyagok kidolgozásában és a tudásmegosztásban.

 

A program megvalósításával a szakmai továbbképzések során partneri együttműködések alakulnak ki, ezzel előkészítve hosszú távon a tanulói mobilitások lehetőségét. Az elvégzett szakmai továbbképzések által a tanulóink fejlesztése eredményesebbé válik, a mai gyorsan változó környezetben egy rugalmasan alkalmazkodó, a mindenkori elvárásoknak megfelelő oktatásban részesülnek. A pedagógusok motivációja nő, szakmai eszköztáruk bővül, amellyel a diákok tanulása is motiváltabbá, hatékonyabbá válik. A megszerzett készségeket, ismereteket, tapasztalatokat, jó gyakorlatokat helyi, városi és országos szinten népszerűsítve, kapcsolatokat építve, biztosítjuk iskolánk hatékony és sikeres működését. Az intézményünk közösségének szakmai, módszertani megújulását, fenntartható fejlődését támogatja a projekt.

In 2023, our school successfully applied for the short-term learning mobility announced in the programme of public education institutions, through which we received a grant of 22,602 euros.

The aim of our participation in the Erasmus+ mobility programme is to build international connections, which will help us to establish opportunities of partnership and student mobility in the future. Furthermore, to facilitate the development of the professional, methodological and intercultural competencies of our teachers through the cooperation. By supporting the lifelong learning needs of our innovative colleagues with international opportunities, we aim to meet international expectations and the challenges of modern education by elevating the level of education and applying modern teaching methods in innovative ways. Our aim is to get to know educational systems that work well at international level, to apply the experience gained there and to incorporate it into the structure of our institution to the extent possible. Through this experience, we help our students to develop the need for a health-conscious lifestyle, a love of physical activity, the importance of environmental sustainability and how to use all these in their everyday life.

 

Through the project, we will learn from the diverse experiences of complex development and pedagogical methods in the target countries – Ireland, Iceland, The Czech Republic, Croatia and Finland – and adapt them to expand our own pedagogical toolbox to increase our efficiency and effectiveness. We participate in lectures, seminars and workshops exploring the education systems and cultures of other countries. Experience, new knowledge, methods and best practices in the fields of physical activity, health and environmental education are incorporated into the school’s everyday activities and basic professional documents. We ensure the acquisition of methods of ecological thinking, environmental awareness, the development of methodological and linguistic competences of teachers. Our participating teachers will actively work together with other colleagues at different professional workshops to develop methodological materials and share knowledge.

 

By implementing the programme, partnerships will be established through professional trainings, preparing the way for student mobility in the long term. Through the professional training we have, our students’ development becomes more effective, and in today’s fast-changing environment, they receive a flexible education that is adapted to current needs.  Teacher motivation increases and their professional toolbox expands, making student learning more motivated and effective. By promoting skills, knowledge, experience and best practices at local, city and national level, and by building relationships, we ensure the effective and successful operation of our school. The project supports the professional, methodological renewal and sustainable development of our institution’s community.

Scroll to Top